O PROJEKTE
Vytvorili sme jednotný portál pre vzdelávacie podujatia organizované profesijnými organizáciami

"CME Portál, ktorý sme vytvorili, má slúžiť organizátorom, ktorí zabezpečujú vzdelávacie podujatia v profesijných zdravotníckych organizáciách. Pomocou portálu môžu organizátori žiadať o zaevidovanie danej aktivity, evidovať účastníkov jednotlivých komôr na vzdelávacej aktivite, zaslať zoznamy účastníkov do jednotlivých komôr a to všetko z jedného miesta.

Veríme, že portál zjednoduší prácu organizátorom, zjednotí sledovanie aktivít v jednotlivých komorách a členom jednotlivých komôr uľahčí evidenciu kreditov za vzdelávanie.

Taktiež veríme, že projekt prepojí jednotlivé komory, pričom si vo vzdelávaní každá komora zachová svoju autonómiu, spôsob evidencie a sledovanie vzdelávania podľa vlastných interných predpisov."

Ing. Ján Micanko PhD.Managing Director KaratNet Slovakia s.r.o.